Kontoret

Derlick Arkitekter

Derlick Arkitekter har en erfaren og engasjert stab. Vi har allsidig kompetanse og utfører oppdrag for både privatpersoner og profesjonelle utbyggere. Kontoret ble etablert i 1979 og eies i dag av 8 partnere.

Vi setter kundens behov, ønsker og visjoner i fokus. Vi ønsker å motivere til inspirerende arkitektur med respekt for de gitte forutsetninger. Vi vektlegger inkluderende og grundige prosesser med en nysgjerrig tilnærming til hver enkelt oppgave.  Vi jobber i team for å sikre god kompetanse og oppfølging i alle saker.

Arbeidsområder

Vi jobber med prosjekter innenfor næring, helse- og omsorg, barnehager, hotell, kulturbygg, boliger og hytter.

Vi kan bistå med:

  • Mulighetsstudier
  • Reguleringsplaner
  • Prosjektutvikling
  • Prosjekteringsledelse
  • Påbygg/tilbygg
  • Ombygging
  • Nybygg
  • Innredning

 

Kundeløfte

Derlick Arkitekter tilbyr våre kunder:

åpenhet og dialog i prosessen
inspirerende og engasjerende samarbeid
helhetlig planlegging og gjennomtenkte løsninger
funksjonell arkitektur som gir gode rom og opplevelser
allsidighet og kvalitet
kunnskap, erfaring og gjennomføringsevne

Kontakt oss

Adresse: Hausmannsgate 16, 0182 Oslo
Tlf: 23 32 72 70
E-post: firmapost [at] derlick [full stop] no
Org.Nr.: NO 943 760 748 MVA

Oversikt over ansatte ligger under Kontakt.