Prosesser

Å BENYTTE ARKITEKT

Hva kan vi hjelpe dere med?
Vi kan bistå dere som rådigver og veileder gjennom hele prosessen frem til ferdig resultat. Fra skisseprosess gjennom kommunal saksbehandling, til anbud og bygging. I alle prosjekter skal det tas mange beslutninger, og disse bør vurderes nøye i samråd med fagfolk; så vel i små som i store prosjekter. For å sikre godt resultat, er det viktig å legge nok tid og ressurser ned i god planlegging.

Ulike prosjekter ulike behov
Kundens behov danner grunnlag for alle prosjekter, og vi kan skreddersy ditt prosjekt ut ifra dine ønsker. Vi vil også tilpasse bygget til de gitte rammer, herunder økonomi, regulering og lovverk. I tillegg vil vi sørge for at prosjektet er tilpasset stedets forutsetninger, som blant annet solforhold, utsikt, nabobebyggelse, topografi og atkomst.

GRUNDIGE PROSESSER

Saksbehandling, kunnskap og erfaring
Vi har godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3, både som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker. Vi har lang erfaring med dialog opp mot bygningsmyndighetene, og vil kunne lose deg gjennom hele byggesaksgangen fra regulering frem til ferdig bygg. Vi jobber i team for å sikre god kompetanse og oppfølging i alle saker, og alle prosjekter gjennomgår intern kvalitetssikring i henhold til vårt kvalitetssystem. Vi vektlegger grundige og ryddige prosesser med åpenhet og dialog, og erfarer at det er ved godt samarbeid mellom arkitekt, byggherre, rådgivere og utførende at den gode arkitekturen oppstår.

KONSTRUKTIVE LØSNINGER

Mulighetene du ikke ser selv
Arkitekten er trenet i å se løsninger også der det er mange hensyn å ta, og kan gi kvalifiserte råd i alle faser. Et bygg skal kunne fungere for skiftende behov og ulik bruk over tid, og dette er aspekter vi tar hensyn til i vårt arbeid. Vi legger vekt på å inspirere og engasjere, og ser kanskje muligheter du ikke ser selv? Vårt mål er alltid god funksjonalitet og gode kvaliteter, og et arkitekthonorar kan fort spares inn ved riktige valg og smarte løsninger.