Fagerborggata 16

Prosjekttype:

Boligkompleks

Oppdragsgiver:

Fredensborg Eiendomsselskap AS

Beliggenhet:

Fagerborggata 16, Oslo

Areal / År:

2.290m² BRA /2015

Status:

Ferdigstilt

Prosjektbeskrivelse:

Tiltaket består av et påbygg i to etasjer på eksisterende lavblokk. I tillegg omfatter det en generell oppgradering av fasader, eksisterende leiligheter, adkomstsituasjon og utearealer. Eksisterende bygning fra 1970- tallet ble oppført som hybelhus for sykepleiere og inneholder til sammen 24 små leiligheter. Påbygget inneholder 12 leiligheter, og tiltaket har etter gjennomføring til sammen 36 leiligheter. Alle leilighetene har store vindusfelt og privat balkong mot vest. Leilighetene i øverste etasje har adkomst til private takterrasser. 

Foto: Tove Lauluten