Inkognitogaten

Prosjekttype:

Boligkompleks

Oppdragsgiver:

Inkognitogaten 33 ANS

Beliggenhet:

Inkognitogaten 33, Oslo

Areal / År:

T-BRA 16.000 m² /2008

Status:

Ferdigstilt

Prosjektbeskrivelse:

Utgangspunktet var en omregulering med hensikt å tilrettelegge for mulig nybygg i tilknytning til eksisterende bevaringverdige hovedbygning. Hovedutfordringene var byggehøyder og utnyttelsesgrad sett i sammenheng med et etablert sentrumsområde med bevaringsinteresser. For øvrig ga et begrenset tomteareal sterke føringer for bygningens geometri. Forslaget la til rette for om lag 30 små byleiligheter med underjordisk p-anlegg.

Foto: Tove Lauluten