Jaktlia Terrasse, trinn I

Prosjekttype:

Boligkompleks

Oppdragsgiver:

Jaktlia Terrasse AS.

Beliggenhet:

Jaktlia, Bærum

Areal / År:

2414 m² BRA /2007

Status:

Ferdigstilt

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet startet med en bebyggelsesplan som kontoret utarbeidet i 2004. Boligene er fordelt på to byggetrinn. Trinn I består av et terrassert boligbygg med 19 leiligheter over tre etasjer. Uteareal med gode solforhold er etablert på nivå med Jaktlia. Dette byggetrinnet stod ferdig i 2007.

Foto: Tove Lauluten