Loft Thomas Heftyes gate

Prosjekttype:

Boligkompleks

Oppdragsgiver:

Heftyeloft AS

Beliggenhet:

Thomas Heftyes gate 54, 0267 Oslo

Areal / År:

ca.450m² BRA /2006

Status:

Ferdigstillt

Prosjektbeskrivelse:

Utbygging av tre eksklusive leiligheter på eksisterende tørkeloft. Utfordringen lå i tilpasning mellom nytt og eksisterende. Det ble etablert heis i de to eksisterende oppgangene. Leilighetene ble prosjektert med en åpen planløsning og en hems med atkomst ut på takterrassene. Gjennomført detaljering, materialbruk og belysning bidrar til leilighetenes høye boligstandard.