Smedgata 25

Prosjekttype:

Boligkompleks

Oppdragsgiver:

Signatur Eiendom

Beliggenhet:

Smedgata 25, Oslo

Areal / År:

1.340 m2 BRA-S + garasje/2015

Status:

Ikke realisert.

Prosjektbeskrivelse:

Smedgata 25 ligger svært sentralt plassert på Enerhaugen i Oslo. 

Tiltaket er en rammesøknad for en boligblokk på fire etasjer pluss loft, med totalt 25 boenheter.  Det omfatter også felles parkeringsanlegg under terreng med boder og teknisk rom.

Bygget er et renskåret, moderne volum som innordner seg høyder og fasadeliv i gatemiljøet. Det er valgt tegl som hovedmateriale i fasaden, først og fremst på grunn av materialets estetiske og varige egenskaper.