Spirea Park

Prosjekttype:

Boligkompleks

Oppdragsgiver:

JM Norge AS

Beliggenhet:

Spireaveien 12, 14 og 16, Oslo

Areal / År:

24.000m² BRA/2009-

Status:

Under oppføring

Prosjektbeskrivelse:

Utgangspunktet var en reguleringsplan som kontoret utarbeidet med omregulering fra industri til bolig for denne eiendommen på Økern. Planen ble vedtatt i 2007, og søknad om rammetillatelse for første byggetrinn ble sendt inn i 2009. Første byggetrinn er nå under oppføring, og omfatter tre boligblokker med til sammen 144 leiligheter fordelt over ca. 11.000m². Blokkene er utformet med volumer fordelt over 5 og 8 etasjer, med inntrukne balkonger og store vindusflater. Hovedmateriale i fasadene er tegl i kombinasjon med trekledning. Utbyggingen inneholder også en tre/fire-avdelings barnehage.

Foto: Tove Lauluten