Thulstrupsgate 5 og 7

Prosjekttype:

Boligkompleks

Oppdragsgiver:

Fredensborg Eiendomsselskap AS

Beliggenhet:

Oslo

Areal / År:

2420 m2 BRA /2012 -

Status:

Rammesøknad under behandling

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet er et tilbygg til eksisterende bebyggelse i Thulstrupsgate 5 og 7, ved Ullevål sykehus i Oslo. Den eksisterende bebyggelsen består av to speilvendte lamellblokker med leiligheter. 
Tilbygget legges mellom de to eksisterende byggene, langs med Kirkeveien, slik at det danner en støyskjerm for utearealene mellom byggene. Eksisterende loft erstattes med en ny, tilbaketrukket 5. etasje på de eksisterende volumene. Tilbygget oppføres i 8 etasjer, der øverste etasje er delvis avtrappet. Tilbygget fyller ut eiendommen, og tilfører et mer tidsriktig utseende for både ny og gammel bebyggelse.