Bolig på Flaskebekk

Prosjekttype:

Småhus

Oppdragsgiver:

Privat

Beliggenhet:

Flaskebekk, Nesodden

Areal / År:

96 m2 + 12 m2 /2002

Status:

Ferdigstillt

Prosjektbeskrivelse:

Enebolig for to voksne og tre barn bestående av boligdel og anneks. Bygget ble oppført som fritidsbolig med boligstandard. Kommunen godkjente senere konvertering til helårsbolig. Restriksjoner for bygging av fritidsbolig i LNF-område og bygging i strandsonen, samt dimensjoner på eksisterende hytte som skulle rives, ga føringer for boligens dimensjoner og utforming. Utvendig kledning av spesialhøvlet sibirsk lerk. Huset preges av gjennomførte, knappe detaljer.