Eysteins vei

Prosjekttype:

Småhus

Oppdragsgiver:

Privat

Beliggenhet:

Nesodden

Areal / År:

184 m² BRA/2014-

Status:

Detaljprosjekt

Prosjektbeskrivelse:

Enebolig til erstatning for en eldre fritidsbolig på eiendommen. Bygget planlegges som et langstrakt bygg med gavlen mot sjøen, i 1 ½ etasje med underliggende kjeller. Formen skal være enkel med knappe detaljer. Mot utsikten skal det være store vindusflater og fasadene tenkes kledd med vedlikeholdsfri trekledning. Tiltaket har fått dispensasjoner, godkjente planer og innvilget helårsstatus.