Halmhuset

Prosjekttype:

Småhus

Oppdragsgiver:

Privat

Beliggenhet:

Nesodden

Areal / År:

244m2/2012

Status:

Ferdigstilt

Prosjektbeskrivelse:

Eneboligen ligger vakkert plassert i skogholt med utsikt over jordene. Det har vært et gjennomført fokus på naturlige materialer og gode energiløsninger, med solfanger på taket og vedfyrt oppvarming av vann til tappevann og vannbåren varme.Boligen er satt sammen av to hus med et lavere inngangsparti som binder dem sammen. Bærende konstruksjon er i heltre, veggene er isolert med halmballer og pusset med leirepuss utvendig og innvendig. Boligen har naturlig ventilasjon.

Foto: Tove Lauluten