Kjennveien 109

Prosjekttype:

Småhus

Oppdragsgiver:

Privat

Beliggenhet:

Lørenskog

Areal / År:

407 m² BRA /2013

Status:

Godkjent rammesøknad

Prosjektbeskrivelse:

Eiendommen ligger i et eksisterende boligfelt og er bebygd med en enebolig i to etasjer. Eksisterende enebolig rives og erstattes med en ny vertikaldelt tomannsbolig i 4 etasjer inkludert kjeller og loft.

Huset har en rektangulær form med saltak. Huset har et moderne og stramt utrykk med knappe detaljer. Fasader er i hovedsak tenkt kledd med liggende trekledning. Byggets lengde dempes og brytes opp ved at midtre del trekkes litt inn i fasadelivet og ved at taket brytes opp med en mellomliggende takterrasse.