Nedre movei 38

Prosjekttype:

Småhus

Oppdragsgiver:

Privat

Beliggenhet:

Nesodden

Areal / År:

195m² BRA bolig /2011 -2014

Status:

Ferdigstilt

Prosjektbeskrivelse:

Eiendommen har strandlinje og ligger på Nesoddens østside. Prosjektet omfatter design av ny bolig og garasje, samt rehabilitering av eks. anneks, sjøbod og badehus. Eneboligen får et moderne preg med formmessige elementer hentet fra øvrige bygg på tomten. Husets underetasje åpnes for utsyn til sjøen og utearealene fra oppholdsrommene. Underetasjen er inspirert av natursteinsgrunnmurene som ofte er åpne og glisne. Huset har fått en klassisk, trekledd øvre etasje, der vinduenes form og plassering følger funksjonen. Denne etasjen rommer soverom og bad. Bygget har saltak med knappe takutstikk for å understreke den stiliserte formen. 

Foto: Tove Lauluten