Nesøya ene- og tomannsboliger

Prosjekttype:

Småhus

Oppdragsgiver:

BPA Nesøya Eiendom AS

Beliggenhet:

Nesøya, Asker

Areal / År:

Totalt ca. 9565 m2 BRA /2006-2007

Status:

Ferdigstilt

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet består av 29 eneboliger, 19 småhus og 5 tomannsboliger fordelt på ulike felt. Feltene preges av varierende terreng, fra flate til svært bratte tomter. Husene består av enkle volumer med sterke designmessige grep og knappe, fine detaljer. Det er lagt vekt på vindusløsninger som gir liv til fasadene og gode lysforhold. Slake takvinkler og store takutspring demper høyden og gir husene karakter.

Foto: Tove Lauluten