Tilbygg på Grefsen

Prosjekttype:

Småhus

Oppdragsgiver:

Privat

Beliggenhet:

Grefsen i Oslo

Areal / År:

Ca. 15 m2 BRA (påbygget) / 2016 (rammetillatelse)

Status:

Rammegodkjent

Prosjektbeskrivelse:

Utgangspunktet for prosjektet er at eier ønsker å bygge inn takterrassen på eksisterende tilbygg. Dette for å få et større og mer anvendelig kjøkken med tilhørende spisesone, samt å sørge for mer dagslys til kjøkken og oppholdsrom. Tiltaket er designet med den hensikt at det skal skille seg visuelt fra hovedhuset. Ønsket var å artikulere tilbygget/påbygget som tilført i ettertid i stedet for å imitere hovedhuset.